produced by AWAKE
photography evgeniy petrushevskiy
style julia aleksandrova
assistants bogdan shirokov & alina amelchenko
makeup nadezda shestakova
hair olesya petrova
model diana


Nampeyo 3

Nampeyo 4
Nampeyo 5
Nampeyo 6Nampeyo 7
Nampeyo 8
Nampeyo 9
Nampeyo 10
Nampeyo 11
Nampeyo 12
Nampeyo 13
Nampeyo 14
Nampeyo 15
Nampeyo 16
Nampeyo 17
Nampeyo 18